Åsa Kalée gäst 8 oktober i Radio Medvetna val

Medvetna val i företagande och samhällsbyggnad – måndag 8 oktober kl 20

Veckans tema för Radio Medvetna val är Medvetna val i företagande och samhällsbyggnad och med oss i studion har vi Åsa Kalée. Du lyssnar live via www.medvetnaval.nu/radio/ samt i efterhand där poddar finns.

Företagande och samhällsbyggnad bygger på vissa grundantaganden som vi bara tar för givet. Vad skulle hända om en del av dem inte är giltiga längre? Och vad skulle hända om vi valde andra.

Konkurrens är ett begrepp som vi fått lära oss driver utveckling. Att bygga en affär utan detta begrepp har under lång tid setts som omöjligt. Kan vi välja något annat? Och kanske är det inte bara möjligt, utan nödvändigt.

Att göra affärer är från början ett tillitskontrakt som historisk byggdes under samförstånd och handslag. Idag är mycket styrt via kontrakt och skadeståndsklausuler – vad innebär det för tilliten? Räcker våra lagar till för att göra affärer på ett etiskt och moraliskt sätt?

En stor del av samhällskontraktet bygger på det gemensamma. Men hur ska vi göra för att göra människor delaktiga i det gemensamma? Hur kan vi ge unga en möjlighet? Hur får vi de som inte har rätt kompetens att få jobb? Hur kan vi ta emot nya samhällsmedborgare som bär på andra erfarenheter och kompetenser? Hur kan vi bygga ett samhälle där människor kan bidra på rätt nivå?

Åsa Kalée driver frågor kring att koppla de som vill med de som kan inom arbetsmarknadsområdet. Hon har bland annat som projektchef för näringslivsinitiativet Good Malmö koordinerat och inspirerat för att skapa möjligheter till unga. Hon är även engagerad i R-företagen som är en organisation med 350 företag som arbetar enligt etiska och moraliska principer. Idag fungerar hon som samarbetspartner i hållbarhetsfrågor och är konsult och operativt engagerad i Emprogage AB som verkarför det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet.

 

Kommentar

Det finns inga kommentarer till detta inlägg. Bli gärna den första.

Lämna dina synpunkter