All posts of Stellan Nordahl

Medvetna val är årets huvudtema på Innovizion Arena i Almedalen

Innovizion handlar om innovationer och visioner för ett hållbart samhälle 2030, och vad kan vi då göra här och nu!? Innovizion Arena är framtidens arena i Almedalen 3-6 juli: Innovizion = innovation + vision + vi-zon. Medvetna val-modellen utgör tankemodell för Innovizion Arena 2017 och huvudfrågan är ”Hur kan medvetna val skapa hållbarhet?”. Innovizion är […]

Medvetna val stegar framåt med hjälp av SoPact #3

Vi är både glada och stolta över att Medvetna val under de kommande tre månaderna (april-juni) ingår i acceleratorprogrammet SoPact. SoPact är en accelerator för samhällsentreprenörer inriktade på att lösa samhällets sociala, kulturella eller miljömässiga problem. Vår ambition med Medvetna val är att under dessa månader upprätta en plattform för att kunna nå ut med […]

Empati, proaktivitet och delaktighet

I en färsk studie av 3400 företagsamma människor över hela världen, visar det sig att de tre främsta faktorerna som människor uppfattar hos andra som avgörande för framgång är: God lyssnare – handlar om att vara receptiv och öppen. Att inte möta varje argument med ett motargument utan aktivt arbeta för att förstå den andre. […]

Fantastiskt mottagande av Medvetna val

Medvetna val – från offerkofta till möjlighetsmantel har fått ett enormt bra mottagande. Vi är både glada och stolta över alla fina ord och bra recensioner. Här ser du en del av alla de kommentarer som bokens läsare gett. ”En bok som ger förklaringar på många sanningar som du säkert själv upplevt, men inte kunnat […]

5 steg till meningsfullhet!

Låt 2017 vara ett år med medvetna val. Att skapa medvetenhet innebär att ställa sig frågor som ”vad är viktigt” och ”varför” – att sätta mål och att skapa syfte. De allra flesta har inte gjort det jobbet – ändå är det just detta som människor säger sig sakna allra mest, ett livssyfte. Här kommer därför en […]

En möjlighetsmantel till en möjligheternas man

Vi vill genom att dela ut möjlighetsmantlar visa på förebilder som representerar skiftet från bäst-i-världen till bäst-för-världen. Under bokmässan i Göteborg delade vi ut den första möjlighetsmanteln i samband med den inspirationsshow som ett flertal av författarna av boken höll i. Vi är stolta över att kunna presentera Siavosh Derakhti som mottagare av en möjlighetsmantel […]

Rapport från bokmässan

En mycket lyckad vecka för Medvetna val och hela gänget bakom boken – både bokrelease och bokmässa. Releasefesten hölls i Malmö och på plats fanns 150-talet gäster. Dessutom hade vi ett antal utställare – Hoi Förlag och Hamrelius bokhandel hade en ambulerande boklåda med managementlitteratur, Stiftelsen loveisabiblioteket presenterade den gåva (bokvagn) med livsbejakande litteratur som […]

Medvetna val – bäst för världen

MEDVETNA VAL – från offerkofta till möjlighetsmantel Det är vad Medvetna val-modellen handlar om – och nu blir den bok! Medvetna val är en kraftfull integrativ modell som tar individer, grupper, organisationer och samhällen från att vara offer för omständigheter till en värld av möjligheter och aktiv påverkan. ”Det är min fasta övertygelse att medvetna val-modellen genom […]