Bäst för världen tillsammans med The New Division

De globala målen ger oss en utgångspunkt för att gemensamt ­skapa framtiden.  Idag är medvetandegraden hög kring de globala målen, men hur använder vi oss av dem och vilka möjligheter skapar de?

Hur kan vi tillsammans skapa intentionen att göra de medvetna val som för oss i riktning mot målen och dess intention?

Hur ser vi på världen, hur ser vi på människan, hur ser vi på våra organisationer, hur ser vi på lärande? Detta är grunden för alla andra val, de som i vardagen tar oss vidare. Vad blir möjligt när vi baserar våra val på ett annat grundläggande antagande?

I dialog träffar vi Hannah Boman och Jakob Trollbäck från The New Division för att samtala om skiftet från bäst i världen till bäst för världen.

Hannah och Jakob arbetar tillsammans i The New Division med att visualisera och skapa kontakt med de globala målen. De har skapat de ikoner och språk vi så väl känner igen och ofta använder oss av.

Vad: Bäst för världen tillsammans med The New Division
– en dialog om medvetna val med Hanna Boman och Jakob Trollbäck
När: Tisdag 3/7 kl 15.00
Hur: Livesamtal i Almedalen samt webbradio på www.medvetnaval.nu/radio och fb-live på facebook.com/medvetnaval

 

Kommentar

Det finns inga kommentarer till detta inlägg. Bli gärna den första.

Lämna dina synpunkter