Archives of Radio

Bäst för världen tillsammans med Hillesgården

Bäst för världen tillsammans med Hillesgården – en dialog om medvetna val med Fredrik Lidman Hur ser ett samhälle och dess liv ut när vi väljer att värdera helheter? Och hur ska vi göra för att välja det? Hur kan vi ta med hela oss själva i det vi gör? Vilka strukturer har vi redan […]

Intentional Decisions at Work

Nurturing Emergence at Work In this episode of the radio show Global Consciousness Jens Rinnelt and Stellan Nordahl meet with Will Van Inwagen and Tina Gattermann from Being in Systems. How can we transform the workplace from a task processing machine to a collective collaboration filled with engaged human beings? That is the main question for […]

Bäst för världen tillsammans med Wellbefy

Vad skapar en hållbar organisation? Att skapa en bild av hur en organisation mår är en komplex fråga som handlar om att skapa medvetenhet i olika dimensioner, både på ett organisatoriskt och personligt plan. Hur kan vi mäta välmående i en organisation för att förstå vad som krävs för att röra oss i välmåendets riktning? […]

Bäst för världen tillsammans med Smart Little Village

Vad blir möjligt när vi tar den lilla kommunens perspektiv och utforskar dess roll och kraft för positiv samhällsutveckling? Hur tar vi tillvara på kraften i den lilla kommunen att agera tillsammans i ett större kontext? Hur skapar vi möjligheter för ett gott liv i alla miljöer, städer som byar? Hur säkerställer vi att de […]

Bäst för världen tillsammans med Aktiv Fredsamhet

Som ett globalt samhälle står vi inför utmaningar som kräver stora förändringar och begreppet hållbart företagande är här för att stanna. Våra grundläggande värderingar speglas i våra val. Vad blir möjligt när vi baserar våra val på ett annat grundläggande antagande? Hur vi ser på världen, människan och utveckling påverkar i högsta grad vårt sätt […]

Bäst för världen tillsamman med Cognoscenti

Hur vi har hamnat där vi är?  Grundmetaforen för vår världsbild och samhälle har de senaste 100-tal åren varit maskinen i olika former – urverket, maskinen, datamaskinen. Maskinmetaforen har ett avstamp i begrepp såsom massproduktion, Taylorism och industrisamhället. Maskinen är fantastisk på att följa instruktioner och har skapat ett stort ekonomiskt värde och välstånd. Vår […]

Bäst för världen tillsammans med Klimatbytet

Det är de val vi gör som tar oss framåt, som förflyttar oss mot en bättre värld. Många av våra val gör vi utan att reflektera. En del val vet vi inte ens om att vi gör. Hur kan vi göra andra val? Hur kan vi byta gamla vanemönster för att röra oss i riktning […]

Bäst för världen tillsammans med The New Division

De globala målen ger oss en utgångspunkt för att gemensamt ­skapa framtiden.  Idag är medvetandegraden hög kring de globala målen, men hur använder vi oss av dem och vilka möjligheter skapar de? Hur kan vi tillsammans skapa intentionen att göra de medvetna val som för oss i riktning mot målen och dess intention? Hur ser […]

Bäst för världen tillsammans med Future Navigators

Vi behöver känna, se och uppleva för att kunna förstå de större sammanhangen. Att förenkla är ett sätt att göra det stora begripligt. Vi har lärt oss att reducera komplexa system för att de ska bli enkla. Men när ett system reduceras tappas samtidigt dess kraft. Ett alternativ är att istället ha enkla principer för […]

Bäst för världen tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund

Som samhälle har vi utmaningar som kräver stora förändringar. De små företagen har förmågan att ställa om snabbt. Det är få personer i varje organisation och nära kontakter utan den komplexitet som karakteriserar de större organisationerna. Samtidigt växer viljan att skapa tillsammans sig starkare i samhället. Ett tillsammans som ger nya affärsmöjligheter och samtidigt bidrar […]