Dominic Bosman Venter gäst 25 juni i Radio Medvetna val

I det tredje avsnittet av Radio Medvetna Val pratar vi med Dominic Bosman Venter om medvetna val i politik.

Varför ser politiken ut som den gör? Politik handlar egentligen om allt vi värderar, tänker och gör. Det vill säga våra aktiva val manifesterade i ett ramverk – oavsett om valen är medvetna eller omedvetna. Hur kan vi då välja ramverk? Vilka följder skulle det i så fall få? Hur skulle världen se ut utan politik? Finns det plats för medvetna val i politik?

Konst, vetenskap, och medvetande är det som totalt uppfyller Dominic. Han drivs av att utvidga sitt personliga universum, skapa nya kopplingar och få förståelse för komplexiteten. Dominic vill få djupare och enklare insikter och är driven av att kunna uttrycka det. Bindväven handlar för Dominic om skönhet – i relationer, i ljud, i bild.

Det som påverkat Dominic mest är insikten att man inte alltid är medveten kring det perspektiv som man har. Först när den medvetenheten finns kan vi prata om insikter, medvetande, varande och medvetna val. Dominic menar att ju mer varse och medvetna vi är desto mer blir vi befriade av våra begränsningar och kan välja vår story. Dominics story är att förlåtelse är den mest ultimata pay-it-forward som finns, en handling för framtiden.

Psykologiska ekosystem är Dominics kärnkompetens. Det handlar om att kartlägga och belysa psykologiska ekosystem som levande och dynamiska upplevelser. Dominic tycker om att facilitera processer som möjliggör medvetenhet.

Dominic har läst mycket humaniora. Han är terapeut, kulturaktivist och lite av en galen professor. För Dominic handlar vardagen först o främst i att försöka hålla sig varse om sitt individuella livsspråk, synkroniciteter, och hur hans drömvärld reflekteras i hans vakna timmar. Dominic tänker också mycket kring hur han berör och berörs. Funderingar kring ”hur djupt jag kan komma in i skönheten”, ”hur nära jag kan komma gudomligheten?”. En dag utan lärande är för Dominic helt otänkbart – det är inte möjligt. Han är med andra ord en mycket nyfiken människa.

Dominic föddes 1968 i Sydafrika. Sedan 2003 bor han i Skåne. Dominic har engagerat sig mycket i samhället på olika nivåer. Han är före detta styrelseordförande (partiledare) i Enhet, ett politiskt parti med uttalade tankar kring kopplingen människa och natur. Han är ordförande för Landsskattsföreningen Rethos, en förening för geoklassisk ekonomi. Under Euro-kampanjen var Dominic mycket engagerad som Piratpartist.

Dominic är också medförfattare till boken Medvetna val där han skriver kapitlen om Politik och om Framtiden. För egen del befinner han sig just nu i en visionsprocess med en samling olika människor från hållbarhets-, innovations-, och mediavärlden. Med en del av dessa tittar han på möjligheter till större politisk påverkan.

Du lyssnar via www.medvetnaval.nu/radio elller genom att klicka på http://hkmedia.se/player/main/RadioMedvetnaVal.html

Sändningen startar kl 20.00 den 11:e juni och slutar ca 21.30. Från onsdag kl 8 hittar du programmet som podd där poddar finns – sök på Radio Medvetna val
Vi hörs!

 

Kommentar

Det finns inga kommentarer till detta inlägg. Bli gärna den första.

Lämna dina synpunkter