Författarna: Dominic Venter

Dominic Venter

Dominic VenterKonst, vetenskap, och medvetande är det som totalt uppfyller Dominic. Han drivs av att utvidga sitt personliga universum, skapa nya kopplingar och få förståelse för komplexiteten. Dominic vill få djupare och enklare insikter och är driven av att kunna uttrycka det. Bindväven handlar för Dominic om skönhet – i relationer, i ljud, i bild.

Det som påverkat Dominic mest är insikten att man inte alltid är medveten kring det perspektiv som man har. Först när den medvetenheten finns kan vi prata om insikter, medvetande, varande och medvetna val. Dominic menar att ju mer varse och medvetna vi är desto mer blir vi befriade av våra begränsningar och kan välja vår story. Dominics story är att förlåtelse är den mest ultimata pay-it-forward som finns, en handling för framtiden.

Psykologiska ekosystem är Domincs kärngrej. Det handlar om att kartlägga och belysa psykologiska ekosystem som levande och dynamiska upplevelser. Dominic tycker om att facilitera processer som möjliggör medvetenhet.

Dominic har läst mycket humaniora. Han är terapeut, kulturaktivist och lite av en galen professor. För Dominic handlar vardagen först o främst i att försöka hålla sig varse om sitt individuella livsspråk, synkroniciteter, hur hans drömvärld reflekteras i hans vakna timmar. Dominic tänker också mycket kring hur han berör och berörs. Funderingar kring ”hur djupt jag kan komma in i skönheten”, ”hur nära jag kan komma gudomligheten?”. En dag utan lärande är för Dominic helt otänkbart – det är inte möjligt. Han är med andra ord en mycket nyfiken människa.

Dominic föddes 1968 i Sydafrika. Sedan 2003 bor han med familjen strax utanför Lund på en liten gård, med vackra utsikter. Han har egna får i hagen, katter och många glador. Dominic har engaagerat sig mycket i samhället på olika nivåer. Han är före detta styrelseordförande (partiledare) i Enhet, ett politiskt parti med uttalade tankar kring kopplingen människa och natur. Han är ordförande för Landsskattsföreningen Rethos, en förening för geoklassisk ekonomi. Under Euro-kampanjen var Dominic mycket engagerad som Piratpartist.

Dominic befinner mig just nu i en visionsprocess med en samling olika människor från hållbarhets-, innovations-, och mediavärlden. Med en del av dessa tittar han på möjligheter till större politisk påverkan. Han och Helena Roth har också tankar kring en pod. Dessutom har Dominic förutom sitt eget bolag, startat ett företag som heter Frigörande Samtal, tillsammans med två andra. De jobbade tidigare så bra tillsammans och ville göra något av det, och tillslut kläckte de så många bra idéer att själva grejen blev just den, att ha frigörande samtal som möjliggör för saker att uppstå. De arbetar inom med etisk process som är garanterat powerpoint-fri och de lär inte ut någonting. Istället samlar de mellan 5-12 deltagare och för samtal, djupgående, intimt och med en givande reflektion på individernas liv och att hitta en inre sanning, en inre röst. Det handlar om äkthet och att hitta sin egen väg. Processen öppnar upp för en annan dimension av uttryck som bygger på att individen redan har den djupaste visdom de behöver, men kan behöva lära sig höra och tyda livsspråket. Dominic håller dessa samlingar på en kursgård i Södermanland. En väldigt fri form, som i stort följer grundprinciperna från processpsykologin.

Läs mer på
www.rethos.se – geoklassisk ekonomi

Kommentar

Det finns inga kommentarer till detta inlägg. Bli gärna den första.

Lämna dina synpunkter