Författarna: Fiffi Boman

Fiffi Boman

Fiffi BomanGoda relationer och möten är det som ger Fiffi energi. Men också saker som den fantastiska upplevelsen att springa på stranden på morgonen och sedan bada, och ha hela stranden för sig själv. Fiffi drivs av möten med människor – att beröra och beröras. Det är hennes stora drivkrafter i livet.

Det som allra mest påverkat Fiffi är en inre känsla av att det känns rätt. Att vara i samklang med sig själv. Annars fungerar inte livet. Hon menar att det är viktigt att lyssna inåt och vara sann mot sig själv. Fiffis mamma är en stor inspirationskälla och hennes inställning till livet har betytt mycket för Fiffi. 2008 när Fiffi började arbeta i Helsingborg hamnade hon i ett forskningsprojekt som påverkat henne jättemycket. Framförallt sättet på vilket hon kom att hamna just där.

Fiffi är intresserad av folkhälsa, förebyggande vård och hälsovård. I sitt forskningsprojekt har hon utvärderat ett skolprojekt kallat UTSIKTER, i Helsingborg och Landskrona, som gått ut på att systematiskt och regelbundet, mäta, visualisera och analysera elevers skolprestationer i samband med andra parametrar och utifrån analysen förändra arbetssätt och organisation för att eleverna skulle nå bättre skolresultat. Hon har studerat eventuell effekt på elevernas skolresultat i svenska och matematik samt om det påverkade deras psykiska hälsa. I forskningsprojektet har hon också tittat på hur psykisk hälsa och skolresultat påverkar varandra och vilken roll klass- och skoltillhörighet har när det gäller elevers skolresultat.

Fiffi är född 1966 i Stockholm med kejsarsnitt. Hon är yngst av fyra syskon och är uppvuxen i en förort till Stockholm. Efter gymnasiet fick Fiffi jobb direkt jobb och har arbetat som servitris och på dagis. Därefter läste hon Informationslinjen i Jönköping men sökte snart in till läkarlinjen. Ett tag ville hon bli barnpsykiater, men 1997 gick hon ut läkarlinjen. Var därefter ett halvår i Sudan i ett primärvårdsprojekt via Swensic. Efter att hon gjort sin AT i Halmstad jobbade hon som ”stafettläkare” på olika vårdcentraler lite varstans i landet. Fiffi bor numera i Lomma med tre barn och arbetar idag som skolläkare i Malmö på halvtid och forskar på halvtid.

På frågan ”Vad händer sedan?”, svarar Fiffi ”Jättespännande tanke!”. Hon är just nu uppe i en tankekrävande process med att avsluta avhandlingen. Hon skulle vilja jobba i ett sammanhang med större möjlighet till påverkan än vad skolläkarrollen ger henne. Hon vill kunna förändra för barn och unga på en bredare och högre nivå.

Kommentar

Det finns inga kommentarer till detta inlägg. Bli gärna den första.

Lämna dina synpunkter