Hur skulle du vilja leva ditt liv om du viste att det du bestämde dig för blev verkligt?

Om du redan på förhand viste att du inte kunde misslyckas. En fråga som på samma gång som den öppnar upp och skapar möjligheter kan kännas lite obehaglig och skrämmande. För den sätter en specifik sak på sin spets – lever jag det liv jag vill leva?

Vi har som samhälle tagit oss från en deterministisk världsbild till en värld som anammar den fria viljan och det fria valet. Men samtidigt är det få människor som upplever att de har ett val som gör att de kan leva det liv de vill – man har ju ett jobb som måste göras, huset behöver renoveras, man ska ju tänka på barnens bästa, det är läxläsning och damsugning, obligatorisk närvaro på familjeträffen och så vidare. Raden av måsten kan kännas oändlig.

Varför gör du det du gör? Vad är viktigt för dig?

Jag brukar på mina inspirationsföreläsningar hävda att ”Kraften att besluta är kraften att förändra!”. Min följdfråga är: är det så lätt – så att det vi bestämmer oss för, det händer? Ja och nej, skulle jag svara. Det beror på om vi gjort grundjobbet för att kunna ta ett beslut. Det vill säga tagit reda på vad vi vill. Men hur ska man veta vad man vill? Det beror på vad som är viktigt för en. Sedan behöver man också Göra – och dessutom om och om igen.

Jag har de senaste tio åren utvecklat och arbetat med en modell för medvetna val. Modellen uppstod som en direkt följd till en av de mest kraftfull insikter jag någonsin haft – att framtiden inte är något man ska rustas för att möta, utan framtiden är något man skapar. Medvetna val-modellen visar först hur vi kan maximera antalet valmöjligheter, vilket är bra inför ett val. Därefter visar modellen hur vi kan maximera valet, det vill säga effekten av beslutet vi tagit. Låt oss komma tillbaka till den första frågan – hur skulle du vilja leva ditt liv? Det första som händer i de flesta människors liv när de tagit ett viktigt beslut är att de börjar tvivla och tvivel dödar tillit, vilket är det som krävs för att få kraft i ett beslut.

Hur kan vi göra mer medvetna val i vårt arbetsliv och privatliv? Hur kan vi leva vårt eget syfte?

Att leva sitt syfte innebär att kunna koppla sitt eget ”varför” till organisationens ”varför”. Det handlar om att kunna ta med hela sig själv till jobb. Helhet är ett viktigt begrepp i en syftesdriven organisation. Att just kunna känna att man kan vara sig själv och inte behöver spela en roll och att kunna känna meningsfullhet i sitt arbete och uppleva att man bidrar och gör skillnad.

Hur kan vi skapa en arbetsplats där människor känner att de bidrar och gör skillnad? Hur kan vi få engagerade medarbetare, lärande organisationer och ett hållbart samhälle?

När vi har mycket att göra och inte upplever att det vi gör är meningsfullt, upplever vi stress, medan om vi har mycket att göra och det vi gör skapar mening – kallar vi det passion.

Jag har den stora förmånen att få arbeta med det jag älskar och som ger mig ny kraft – människors och organisationers medvetna utveckling. Medvetna val-modellen kan användas inom ledarkap och personlig utveckling såväl som inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Den kan även användas för att skapa kreativitet och innovationer samt för att öka lärande och hälsa. Medvetna Val är en effektiv utvecklingsmodell som hjälper människor att förflytta sig från att vara offer för omständigheter till att aktivt skapa och leda. Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen för att utmana sina egna och andras konventioner och förflytta gränsen för vad som är möjligt.

Medvetna val-modellen handlar om att få långtidsfriska medarbetare som är engagerade och passionerade i sitt arbete. Likaså att få organisationer att på ett kraftfullt sätt koppla ihop sina strukturprocesser såsom mål, budget och organisering med sina kulturprocesser såsom vision, värdegrund och organisationskultur, för att kunna utvecklas och växa i ett föränderligt samhälle. Kort – att skapa organisationer och människor som håller. Och då måste vi börja med oss själva – och välja det liv vi vill leva.

/Stellan Nordahl, huvudförfattare till Medvetna val

Delar av texten har tidigare publicerats i en artikel i Kvadrats interntidning.
Medvetna val kom ut som bok ”Medvetna val – från offerkofta till möjlighetsmantel” hösten 2016 och sedan förra året finns den även som ljudbok.
Du beställer via https://goo.gl/F9du16

Kommentar

Det finns inga kommentarer till detta inlägg. Bli gärna den första.

Lämna dina synpunkter