Medvetna val är årets huvudtema på Innovizion Arena i Almedalen

Innovizion handlar om innovationer och visioner för ett hållbart samhälle 2030, och vad kan vi då göra här och nu!?

Innovizion Arena är framtidens arena i Almedalen 3-6 juli: Innovizion = innovation + vision + vi-zon.

Medvetna val-modellen utgör tankemodell för Innovizion Arena 2017 och huvudfrågan är ”Hur kan medvetna val skapa hållbarhet?”. Innovizion är en arena för samtal och dialog istället för debatt och polemik. Det handlar om att koppla ihop de som vill med de som kan och gå från ord till handling.

Huvudrubriker för årets arena är:

  • 3/7 – Värdegrund: Bli medveten om att vår värdegrund är basen för våra beslut.
  • 4/7 – Bäst för världen: Innovation, miljö & hållbarhet, avgörande faktorer för framgång. 
  • 5/7 – Delaktighet: Att göra skillnad. Vid samverkan blir förändringen större än summan av delarna
  • 6/7 – Medvetna val: Att styra en förändring och aktivt påverka. 

Har du också idéer, produkter, kontakter eller intresse kring hållbart samhälle? Läs gärna mer på www.innovizion.se eller kontakta oss på info@medvetnaval.nu
Vi ses i Almedalen i sommar!

Kommentar

Det finns inga kommentarer till detta inlägg. Bli gärna den första.

Lämna dina synpunkter