Medvetna val för framtidens ledarskap

Stellan Nordahl är en av talarna under Sundsvall 42, som är Sveriges äldsta konferens för IT, digitalisering och ledarskap. Stellan är inbjuden för  att prata om ”Medvetna val för framtidens ledarskap”.

Medvetna val för framtidens ledarskap

Vad innebär framtidens ledarskap? Vilka krav ställs på framtidens ledarskap? Och framförallt – vad är det för ledarskap vi vill skapa?

Framtidens ledare utövar ett medmänskligt ledarskap – ett ledarskap där en god värdegrund utgör basen för komplexa beslut likväl som vardagliga. Ett insiktsfullt ledarskap entusiasmerar, levandegör och engagerar sig. Ledarskap är i grund och botten självinsikt och med sunt förnuft och genom medvetna val tar ledarskapet ansvar.

Vad innebär det då att jobba med trygghet, självinsikt och självtillit?

Först behöver vi förstå att det inte är detta som hittills värderats i ledarskap. Det innebär att många av de tankar, verktyg och övningar du behöver inte finns med i traditionella ledarskapsböcker och ledarskapsprogram. Det handlar om att bejaka känslor för att kunna arbeta med empati, att se värdet av den inre kraften för att kunna se människors potential och att ta ansvar för tankar likväl som för handlingar.

Att uppleva meningsfullhet i sitt arbete och i sitt liv är grundläggande för att kunna må bra o ch fungera. Likaså att uppleva att det vi säger och det vi gör hänger ihop, att våra värderingar och vårt beteende är kongruenta. Det blir då viktigt att ställa frågor som:

Varför gör du det du gör? Vad är viktigt för dig?

Att leva sitt syfte innebär att kunna koppla sitt eget ”varför” till organisationens ”varför”. Det handlar om att kunna ta med hela sig själv till jobb. När vi har mycket att göra och inte upplever att det vi gör är meningsfullt, upplever vi stress, medan om vi har mycket att göra och det vi gör skapar mening – kallar vi det passion

Hur kan vi skapa en arbetsplats där människor känner att de bidrar och gör skillnad? Hur kan vi få engagerade medarbetare, lärande organisationer och ett hållbart samhälle?

Medvetna val-modellen handlar om att få långtidsfriska medarbetare som är engagerade och passionerade i organisationens eller företagets medvetna utveckling. Likaså att få organisationer att på ett kraftfullt sätt koppla ihop sina strukturprocesser såsom mål, budget och organisering med sina kulturprocesser såsom vision, värdegrund och organisationskultur, för att kunna utvecklas och växa i ett föränderligt samhälle. Kort – att skapa organisationer och människor som håller. Dessutom vill dagens unga medarbetare känna meningsfullhet i sitt arbete och uppleva att de bidrar och gör skillnad. Detta ger en fantastisk möjlighet att skapa framtiden tillsammans.

Stellan kommer bland annat presentera medvetna val-modellen och hur man med de tre dimensionerna empati, proaktivitet och delaktighet kan leda sig själv och andra från nånannanismens land till möjligheternas land. http://sundsvall42.se/tracks/framtidens-ledarskap/medvetna-val-for-framtidens-ledarskap/

Stellan Nordahl
Stellan Nordahl är officeren, civilingenjören och civilekonomen som idag arbetar med de mänskliga värdena. Stellan har de senaste tio åren utvecklat och arbetat med en modell för medvetna val, vilken kan användas inom ledarkap och personlig utveckling såväl som inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Den kan även användas för att skapa kreativitet och innovationer samt för att öka lärande och hälsa. Medvetna Val är en effektiv postindustriell utvecklingsmodell som hjälper människor att förflytta sig från att vara offer för omständigheter till att aktivt skapa och leda. Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen för att utmana sina egna och andras konventioner och förflytta gränsen för vad som är möjligt.

Kommentar

Det finns inga kommentarer till detta inlägg. Bli gärna den första.

Lämna dina synpunkter