Medvetna val stegar framåt med hjälp av SoPact #3

Vi är både glada och stolta över att Medvetna val under de kommande tre månaderna (april-juni) ingår i acceleratorprogrammet SoPact.

SoPact är en accelerator för samhällsentreprenörer inriktade på att lösa samhällets sociala, kulturella eller miljömässiga problem.

Vår ambition med Medvetna val är att under dessa månader upprätta en plattform för att kunna nå ut med medvetna val-modellen till fler. Syftet är att få människor, organisationer och samhällen att fungera, vara hållbara och göra gott.

Medvetna val är en effektiv utvecklingsmodell som hjälper människor att förflytta sig från att vara offer för omständigheter till att aktivt skapa och leda. Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen för att utmana sina egna och andras konventioner och förflytta gränsen för vad som är möjligt.

De sex organisationerna i acceleratorprogrammet är:


Läs mer om SoPact – SoPact – deltagare AP3

Kommentar

Det finns inga kommentarer till detta inlägg. Bli gärna den första.

Lämna dina synpunkter