Om....

Medvetna val

Utvecklingsmodell för människor som blivit medvetna om sitt eget medvetande.
För individen och för gruppen.
Medvetna val

- från offerkofta till möjlighetsmantel

Vår bok handlar om hur medvetna val-modellen kan ta dig och andra från en offermentalitet till en påverkansmöjlighet. Det innebär att skapa en medvetenhet kring vad som krävs för att aktivt kunna påverka situationer i stället för att vara beroende av omständigheter. Den ökade medvetenheten används sedan som bas för att välja ett fördelaktigt förhållningssätt och att göra proaktiva och medvetna val. Modellen handlar också om att förstå vilka resurser som behövs för att kunna göra dessa fördelaktiga val, identifiera vad som dränerar resurser och hitta sätt för att fylla på. Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen, för att förflytta individer, grupper, organisationer och samhällen till möjligheter för aktiv påverkan.

I boken för Stellan Nordahl dig inspirerande fram genom medvetna val-modellen, och tillsammans med sex medförfattare ger han dig en inblick i vad modellen kan användas till inom olika ämnesområden såsom ledarskap, hälsa, verksamhetsutveckling, lärande och livssyn.

Är du i behov av att leda dig själv eller andra, är detta boken som ger dig ett ramverk för de verktyg och begrepp som du redan har. Dessutom visar den på flertalet exempel och verktyg som aktivt kommer att hjälpa dig på vägen mot möjlighetsmanteln.
Medvetna val-modellen

har tre riktigt stora fördelar

 • Den första fördelen är att modellen kopplar ihop den hårda och den mjuka världen. Det innebär att den knyter ihop struktur med kultur, det man säger och det man gör, något som många organisationer har svårt med.

Den andra fördelen är att modellen går att använda på flera nivåer: individ, grupp, organisation och samhälle. Modellen kopplar dessutom tydligt ihop nivåerna med varandra.

Den tredje fördelen ligger i att det är en styrande modell. Inledningsvis är den beskrivande, men det blir snabbt tydligt hur man kan utforma verktyg och förhållningssätt som förflyttar individer, grupper, organisationer och samhällen från offermentalitet till påverkansmöjlighet.

Förutom de direkta begreppen och verktygen som finns i modellen, har den även fördelen att kunna integrera andra teorier, modeller och verktyg från olika ämnes- och applikationsområden.

Vad kostar boken?

att skapa

framtidens arbetsplats och samhälle

Att skapa framtidens arbetsplats och samhälle innebär att fokusera på människovärde, värdegrund och medvetna val. Vi hjälper dig gärna att utveckla dig och din organisation med vår samlade kunskap kring medvetna val-modellen. Vi tror på att utveckla ett ledarskap som är inkluderande, som lyssnar och låter sig påverkas av organisationen och som vågar prova nya vägar där medarbetarna inkluderas i processen att forma framtiden. Kollaborativa miljöer där samskapande och delaktighet är viktiga ledord.

Våra erfarenheter spänner från individuell utveckling och ledarstöd, via inspirationsföreläsningar, workshopar och ledarforum till längre specialdesignade processer för hela organisationen. Det handlar om förnyelse, kontinuerlig utveckling och ständiga förbättringar. Vi brinner för skiftet från bäst i världen till bäst för världen där en högre mening tydliggörs genom att organisationen aktivt deltar och bidrar i samhället.

Kontakta oss gärna för ett samtal kring hur man kan skapa välmående och självgående individer och organisationer. Likaså om du är intresserad av att vara med och vidareutveckla medvetna val-modellen och att sprida eller arbeta med den.
Vill du beställa Medvetna val?