Om....

Radio Medvetna val

I radioserien undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan.
Radio medvetna val

- samtal och dialog om den inre kraften

Det finns en inneboende längtan hos många människor att kunna göra val som är bäst för världen. Det finns samtidigt en bortglömd kraft i dagens samhälle - den inre kraften hos varje människa.

I tio samtal gör vi en djupdykning i vad denna kraft i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som individer, organisationer, samhälle och värld - och hur den kan möta vår längtan. De tre första programmen kommer sändas i juni 2018 och resterande sju efter sommaren.

Radio Medvetna val sänds live som webbradio från denna sida - programsvsnitten sänds även som podcast efteråt.

För de tre första programmen har vi tre mycket intressanta gäster och tillhörande ämnen.
• 11/6 - Medvetna val i världen. Gäst: Per Johansson, Idéhistoriker
• 18/6 - Medvetna val i språket. Gäst: Io Skogsmyr, Evolutionsbiolog, Neuropsykolog, Organisationskonsult
• 25/6 - Medvetna val i politiken. Gäst: Dominic Bosman Venter, Transformativ samhällsutvecklare, Filosof, Pedagog, Processterapeut

Vi behöver din hjälp!

I radioserien vill vi undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. Exempelvis: Hur kommer våra organisationer se ut? Hur kommer våra relationer fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden?

För att möjliggöra produktionen av Radio Medvetna val behöver vi din hjälp med idéer om ämnen att ta upp, pengar till finansiering samt kontakter med intressanta gäster för programmen. Vi har däför startat en crowdfundingkampanj på Kickstarter - läs mer om den på denna länk och kolla gärna filmen vi spelat in.


Bäst för världen 

Medvetna val är det som avsiktligt skapar framtiden. Genom att välja och därmed förmedla hopp och framtidstro ökar vi känslan av hopp, för oss själva, varandra och mänskligheten. Hur kan vi välja fördelaktiga förhållningssätt i våra privatliv och i vårt arbetsliv? Hur kan vi bidra till något större?

Vi tror att när vi om tjugo år ser tillbaka på där vi befinner oss nu, kommer beskriva det som att vi var mitt i ett större paradigmskifte. Och det är våra val som skapar skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst i världen till BÄST FÖR VÄRLDEN.
Det är detta skifte vi vill lära oss mer om genom denna radioserie