Om....

Radio Medvetna val

I radioserien undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan.
Radio medvetna val

- samtal och dialog om den inre kraften

Det finns en inneboende längtan hos många människor att kunna göra val som är bäst för världen. Det finns samtidigt en bortglömd kraft i dagens samhälle - den inre kraften hos varje människa.

I radioserierna undersöker vi vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. Exempelvis: Hur kommer våra organisationer se ut? Hur kommer våra relationer fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden?
Liveradio och podcast
Radio Medvetna val sänds live som webbradio från denna sida - du lyssnar live genom att klicka på lyssna-knappen. Programavsnitten sänds även som podcast efteråt och du hittar dem där poddar finns (Acast, Podcaster, Spotify och Soundcloud)

I samtal och dialog gör vi en djupdykning i vad den inre kraften i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som personer, organisationer, samhälle och värld - och hur den kan möta vår längtan.

Tre radioserier samt årets viktigaste samtal
I den första radioserien om tio samtal undersöker vi medvetna val i en rad olika områden. Serien avslutas med årets viktigaste samtal. Du träffar bland andra: Idéhistorikern Per Johansson, evolutionsbiologen Io Skogsmyr och samhällsutvecklaren Dominic Bosman Venter. Läs mer om vilka som också är med...
I radioserien Ett samtal om medvetna val träffar vi organisationer och personer som kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Du träffar bland andra: Rikard Lundgren och Kristian Hollås från food2change, Kajsa Holst från Embassy of Sharing samt Michael Sillion aka Captain Future.
I den senaste radioserien Bäst för världen samtalar vi med de som visar att skiftet är möjligt. Vi undersöker hur de ser på världen (grundantaganden) samt hur de navigerar (principer). Du träffar bland andra Hannah Broman och Jakob Trollbäck som skapat de Globala målen, Erik Sjölander och  Mattias Andersson från Småföretagarna samt Peter Ljungbro och Jenny Engström från DoubleCheck och Dialogmakarna.
Du hittar radioserierna och respektive avsnitt nedan och givetvis i din favoritpoddläsare - sök på Radio Medvetna val!
Medvetna val - ämnen/gäster
Vi samtalar om livet och framtiden och om hur vi med medvetna val kan skapa den tillsammans – om hur vi tar oss från bäst i världen till BÄST FÖR VÄRLDEN

• #1 - Medvetna val i vår världsbild. Gäst: Per Johansson, idéhistoriker
• #2 - Medvetna val i språket. Gäst: Io Skogsmyr, evolutionsbiolog, neuropsykolog och organisationskonsult
• #3 - Medvetna val i politiken. Gäst: Dominic Bosman Venter, transformativ  samhällsutvecklare, filosof, pedagog och processterapeut
#4 - Medvetna val i innovationerGäst: Pontus Rystedt, innovationsexpert och civilingenjör
#5 - Medvetna val i kärlekGäst: Alexandra Skoglund, coach, ledarskapskonsult och yoga-instruktör
• #6 - Medvetna val och undermedvetna vanorGäst: Jack Johansen, hypnotisör och utvecklare av dynamisk hypnoterapi
#7 - Medvetna val i våra tankar. Gäst: Dennis Westerberg, författare, inspiratör och entreprenör
• #8 - Intentional Decisions in Organisations. Guest: Jens Rinnelt, Business Humanizer and Leadership Consultant
• #9 - Medvetna val i företagande och samhällsbyggnad. Gäst: Åsa Kalée, Hållbarhetskonsult och sammanhangsbyggare
• #10 - Medvetna val i samtal. Gäst: Tomas Bogren, samtalscoach och ledarstöd. 
Årets viktigaste samtal. Ett gemensamt samtal inför publik med alla gäster i serien. Huvudfråga: Hur kan vi med medvetna val återknyta till oss själva och bli hela – som personer, som organisationer och som värld.
Ett samtal om medvetna val
I radioserien "Ett samtal om medvetna val..." för vi i dialogform samtal med människor och organisationer som representerar eller kan forma och inspirera till skiftet från bäst i världen till bäst för världen.

Ett samtal om medvetna val ... 
... med Christina Olssongeneralsekreterare för Sveriges Makalösa föräldrar
... med Kajsa Holsthållbarhetsstrateg på Wingårdhs Arkitekter och samskapare av Embassy of Sharing
... med Michael SillionCaptain Future
... med Erik SjölanderNäringslivspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riskförbund
... med Kristian Hollås Eriksson och Rikard Lundgren från food2change
... med Nik-Dee Dahlström, Initiatives of Change
... med Ingrid Ohlsson,
 producent till filmen "Emerich - Vägen, Valet & Kärleken"
... med Björn Axel Söderström 
från World Values Initiative
... med Birgit Hansson och Christina Åkerberg 
från Transfer - Ungas möjligheter
... med Leif Alvgard
från R-företagen
Bäst för världen
Medvetna val är det som avsiktligt skapar framtiden. Genom att välja och därmed förmedla hopp och framtidstro ökar vi känslan av hopp, för oss själva, varandra och mänskligheten. Hur kan vi välja fördelaktiga förhållningssätt i våra privatliv och i vårt arbetsliv? Hur kan vi bidra till något större?

Vi tror att när vi om tjugo år ser tillbaka på där vi befinner oss nu, kommer beskriva det som att vi var mitt i ett större paradigmskifte. Och det är våra val som skapar skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst i världen till BÄST FÖR VÄRLDEN.

Det är detta skifte vi vill lära oss mer om genom denna radioserie - häng med!

Du lyssnar live genom att klicka på lyssna-knappen ovan
Du hittar programmen i efterhand där poddar finns.

Senaste programmen

Medskapande
Stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till att Radio Medvetna Val blir verklighet! I samband med vår Kickstarterkampanj har vi fått in massor av bra idéer och förslag på teman och gäster till programmen.
GYNNARE
Person som gynnar någon, som vill hjälpa fram någon eller något. Synonymer: välgörare, beskyddare, befrämjare
 
Äkta gynnare
Jens Christiansson
Klas Orsvärn

Gynnare
Philip Frising
Helena Roth
Mikael Lundholm
Tomas Löfström
Jack Johansen
Roland Gudinge
Shirit Tynell
David Olerup